Call Finders on WhatsApp

יוון הופכת למעבדת הניסויים של אירופה במעבר לאנרגיה ירוקה

אתונה מחברת את האיים לתחנות כוח של אנרגיות מתחדשות, בניסיון להציג ליבשת מודל חדש להתמודדות עם משבר האקלים. היא מקווה שבתוך כך, המהפכה הירוקה תסייע לצמיחתה הכלכלית אחרי עשור של משבר כלכלי עמוק.

תפריט
דילוג לתוכן